دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
Title : بیست و‌پنجمین كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.
News Code : ۱۲۴۸۳
Date :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
Time : ۷:۴۰:۴۲
Source : روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

بیست و‌پنجمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سمنان این کمیسیون  که با حضور مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و  مدیر موسسه فرهنگی وهنری آوای صلح پاژ در خصوص  ساخت پرنده های صلح و دوستی تشکیل شد  ، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، ساخت  این پرنده ها را انعکاس پیام صلح ایران به سراسر جهان دانست و‌گفت : فرهنگ اسلامی ایران ، فرهنگ‌محبت ، دوستی و صلح است .

محمد همتی افزود :  صلح از درون جامعه رشد می کند  بنابراین  آموزش مهارت های اجتماعی و فرهنگ سازی ، یکی از مولفه های اصلی و زمینه ساز توسعه صلح و دوستی است .

مدیر موسسه فرهنگی و هنری آوای صلح پاژ نیز هدف از ساخت ۲۰ هزار پرنده صلح و‌دوستی را جذب گردشگر و رساندن پیام صلح به تمام دنیا عنوان کرد و‌خواستار همفکری اعضای شورای شهر  جهت جانمایی این پرنده ها شد.

در پایان این کمیسیون پس از بررسی نامه ها و درخواست های شهروندان ، ادارات و دستگاههای اجرایی پیرامون نامگذاری معابر ، برگزاری برنامه های اجتماعی فرهنگی ،مقرر شد تصمیم گیری نهایی جهت راهکارهای اجرایی وتامین فضای مناسب جهت جانمایی این پرنده های صلح و دوستی در جلسه رسمی شورا بحث و بررسی شود .Back                   
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0